دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

اردوهای دانش آموزی با کیمیا

 

  •  در طرح با کیمیا بازدید های دانش آموزی از پالایشگاه به صورت دوره ای امکان پذیر می باشد.

در این بازدید ها دانش آموزان با نحوه پالایش نفت و چگونگی آماده سازی آن جهت استفاده های متنوع بعدی آشنا می شوند. همچنین دانش آموزان با متوجه شدن سختی و فرآیند طولانی آماده سازی سوخت های فسیلی برای مصارف شهری و صنعتی پی به اهمیت بالای صرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت و ترویج این فرهنگ می برند.

 

  • لازم به ذکر است نحوه ثبت نام مدارس در بازدید های دوره ای و همچنین جدول زمانبندی آن همزمان با شروع اولین بازدید بر روی سایت با کیمیا درج می گردد.