دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

ثبت نام مدارس

  • نماینده محترم مدرسه و یا مرکز آموزشی ابتدا می بایست یک نام کاربری و رمز عبور برای خود تعیین نموده تا به بخش فرم ثبت نام وارد شوند