دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

کارت امتیاز صد آفرین کیمیا

کارت امتیاز صد آفرین کیمیا

 

  • کارت های امتیاز صدآفرین کیمیا به صورت کاملا رایگان در مدارس ابتدایی توزیع می گردد.

 

این کارت ها در طرح های مختلف و امتیاز های متفاوت تهیه شده است واز جمله این طرح ها پندهای کیمیا می باشد که همراه با توضیح بر روی تعدادی از کارت ها درج شده و جنبه آموزشی نیز دارد….

نمونه کارت صدآفرین کیمیا

باکیمیا - نمایشگاه