دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 

 

باکیمیا-پیام مدیر

 

پیام مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

خطاب به دانش آموزان

به نام خداوند بخشنده مهربان 

انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنائی را ایفا می‎کند، به این معنا که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس باشد توسعهٔ اقتصادی نیز میسر خواهد بود…