دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

پندهای کیمیا

بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت در خودرو

باکیمیا-پندهای کیمیا

 • در هنگام توقف های طولانی پشت چراغ قرمز خودرو را خاموش کنیم.
 • برای صرفه جویی در بنزین و سوخت از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم.
 • سرعت زیاد و ترمزهای ناگهانی مصرف سوخت را ۵۰ درصد افزایش می دهد.
 • بنزین سرمایه ملی است سرریز شدن آن هنگام پرکردن باک علاوه بر اتلاف آن موجب آلودگی می شود.
 • سرعت بالای ۹۰ کیلومتر در ساعت مصرف سوخت را بالا می برد همچنین افزایش سرعت، مصرف سوخت را به صورت تساعدی بالا می برد.
بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت در خانه و مدرسه

پندهای کیمیا۳-باکیمیا

 • با استفاده از ترموستات دمای اتاق ها را تنظیم کنیم.
 • با رعایت دمای مناسب هر اتاق از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم.
 • با متعادل شدن دمای هوای اتاق تجهیزات گرمایشی را خاموش کنیم.
 • فیلترهای تهویه منازل را ماهی یک بار تعمیر و هر سه ماه تعویض کنید.
 • در فصل سرما با استفاده از پوشاک مناسب از اتلاف گرما جلوگیری کنیم.
 • وسایل گرمایشی و سرمایشی را متناسب با اندازه منزل و اتاق خریداری کنیم.
 • از قرار دادن بخاری بزرگ در اتاق کوچک و یا بخاری کوچک در اتاق بزرگ پرهیز کنیم.
 • درجه رادیاتور مرکزی را خیلی زیاد نکنید و آن را بنابر سرما یا گرمای هوا تنظیم کنید.
 • با هواگیری و رسوب زدایی به موقع رادیاتورهای شوفاژ و فن کوئل ها از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم.
 • درِ اتاق هایی که داخل آن بخاری یا هیچ وسیله گرمایی روشن نیست و سرد است را ببندید تا از ورود سرما به داخل خانه تان جلوگیری کنید.