دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

صفحه اینستاگرام با کیمیا

صفحه اینستاگرام با کیمیا

دانش آموز و کاربر گرامی – صفحه رسمی اینستاگرام باشگاه با کیمیا را دنبال کن و از اطلاعیه ها و برنامه های این باشگاه زودتر از همه با خبر شو!