دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

جشنواره با کیمیا

جشنواره با کیمیا

 

«جشنواره فرهنگی و هنری با کیمیا» با ارائه فراخوان بخش های مختلف فرهنگی و هنری شامل مسابقه، طراحی، نقاشی، شعر، داستان نویسی و… دانش آموزان را در یک رقابت پویا و سازنده با موضوع انرژی و سوخت سهیم می نماید. دانش آموزان در زمان مشخص فراخوان جشنواره باکیمیا ضمن مطالعه کامل فراخوان، آثار خود را به صندوق پُستی دبیرخانه دائمی با کیمیا ارسال می نمایند.

  • لازم به ذکر است توضیحات بیشتر در رابطه با زمان و نحوه برگزاری «جشنواره فرهنگی و هنری با کیمیا» از طرف دبیرخانه دائمی کودک و انرژی اطلاع رسانی می گردد.
پوستر جشنواره

باکیمیا - جشنواره کیمیا